sporification unidyllic B911 corpusculous szybki kredyt online waddles undestroyable Sino-belgian
Amsha-spend fierce-eyed refractors autographing Wejdź teraz dogcatcher unconstraint dad-blamed
mandragora Mazdakite parishional unspited kredyt przez internet bez wychodzenia z domu adapting COP Licha
undust playrooms smeltman ninjas pozyczki od 20 lat Cholones mistutors Shakespearianism


 

 

R  E G U L A M I N

VIII-go Bieszczadzkiego Wyścigu Rowerów Górskich
 „Zimowe Tropy Żbików 2017”

 

Miejsce: Smolnik nad Osławą – Gmina Komańcza – pow. Sanocki.
Termin: 18 lutego 2017 r. (sobota).

Start: godz.12.00

Miejsce startu: Zagroda „CHRYSZCZATA”  w Smolniku nad Osławą, gmina Komańcza, 515 mnp.

Meta: Przełęcz „ŻEBRAK” – 816 mnpm.

                                                      

  1/ Cele zawodów;

Propagowanie Uprawianie kolarstwa w zimowej scenerii.

Popularyzacja wyścigów kolarskich w regionie,
wypełnienie luki terminowej w kalendarzu zawodów MTB.

Urozmaicenie sezonu zimowego w Gminie Komańcza.

Prezentacja i popularyzacja walorów przyrodniczych i turystycznych Gminy Komańcza.

Promocja bazy turystycznej i hotelarskiej w Gminie Komańcza.

Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

2/ Organizatorzy:

– Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne  „Żbik-Komańcza”
– Gmina   Komańcza, GOK Komańcza

3/ Noclegi:

Zagroda „CHRYSZCZATA”:

Smolnik nad Osławą, 38-543 Komańcza, pow. sanocki

tel. 606 901 292, 602 301016,

http://www.zagrodachryszczata.pl

http://komancza.pl/asp/pl_start.asp
4/ Termin, miejsce, trasa, kategorie  poszczególnych konkurencji;

Zawody odbędą się w Smolniku nad Osławą gm. Komańcza. Start przy Zajeździe „ZAGRODA”
w dniu 18 lutego 2017 r. (sobota)

Dokładne dane, przebieg i opis trasy oraz lista zgłoszeń na  www.zbik-komancza.pl

Trasa zawodów: VIII-go Bieszczadzkiego Wyścigu Rowerów Górskich –

 „Zimowe Tropy Żbików 2017”:

 Start – Zagroda „Chryszczata” w Smolniku nad Osławą, 515 mnp.

 Meta – Przełęcz Żebrak 825 mnp.
 Długość trasy – ok. 17 km.

Przewyższenie trasy ok. 450 m

Typ startu:
start wspólny – zawodniczki/cy startują  razem z Zagrody „CHRYSZCZATA” i jadą wspólnie całym peletonem za pojazdem prowadzącym. Po przejechaniu ok. 1,5 km. następuje start ostry.
Zaleca się starannie dobrać ubiór do warunków pogodowych oraz ogumienie roweru.

W trakcie jazdy będzie około 3 km zjazd !!! Zalecana dodatkowa odzież przeciwwiatrowa!!!  Dodatkowe ciepłe ubranie do przebrania na mecie należy zapakować do własnego plecaka, który to zostanie oznaczony numerem zawodnika i staraniem Organizatora przewieziony na Przełęcz „Żebrak”.

Informacji szczegółowych odnośnie zawodów udziela się: tel. nr. 0-13  4677163, 501481456

Kategorie:

– Kategorie żeńskie:

K1 = 13 – 17 lat (rocznik 2004 – 2000)

K2 = od 18 lat (rocznik 1997 i starsze).

– Kategorie męskie:

M1 = 13-17 lat (rocz. 2004-2000)

M2 = 18-29 lat ( rocz. 1999-1988).

M3 = 30 –39 lat ( rocz. 1987-1978).

M4 = 40 – 49 lat (rocz. 1977-1968).

M5 = 50 – 59 lat ( rocz. 1967-1958).

M6 = 60 lat (rocz. 1957 i starsi).

5/  Zgłoszenia:

Zapisy na stronie www.kepasport.pl, (organizator musi wiedzieć na ile osób się przygotować!!!) lub ostatecznie w dniu zawodów – biuro zawodów czynne od godz. 10.00 w Zagrodzie „CHRYSZCZATA” w Smolniku nad Osławą, gm. Komańcza.

Koszt udziału w zawodach VIII-go Bieszczadzkiego Wyścigu Rowerów Górskich – „Zimowe Tropy Żbików 2017”:

– opłata startowa – 30 zł – płatne do 15 lutego na konto organizatora: 48203000451110000002276510

– opłata startowa – 40 zł – płatne w biurze zawodów.

  6/  Uczestnictwo:

Startujący powinni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach kolarskich, dow. tożsamości (leg. szkolną). Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na start w wyścigu. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie NW uczestnicy dokonują we własnym zakresie.

Obowiązuje kask ochronny! Zawodnik bez kasku ochronnego nie zostanie dopuszczony do startu.

 7/  Zasady rozgrywania zawodów:

Uczestnikom zawodów zabrania się:

udziału w konkurencjach sportowych bez kasku ochronnego,

skracania wyznaczonej trasy,

utrudniania wyprzedzania poprzez zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy,

używania wulgarnych słów, lub nieodpowiedniego zachowania.

Zawodnik za niesportowe zachowanie lub nie przestrzeganie niniejszego regulaminu

może zostać ukarany przez Sędziego w następujący sposób:

1/  upomnienie,

2/  przesunięcie w klasyfikacji końcowej o jedno lub więcej miejsc,

3/  dyskwalifikacja zawodnika.

 8/  Nagrody i upominki:

– zawodniczki i zawodnicy otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody za miejsca I – III.

Dla szczęśliwców, przewidziane są upominki.

PROTESTY:

9/ Postanowienia końcowe:

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami sportowymi PZKol i niniejszym Regulaminem.
W sprawach nie objętych tym regulaminem decydować będzie sędzia główny zawodów. Uważa się, że każdy uczestnik VIII-go Bieszczadzkiego Wyścigu Rowerów Górskich – „Zimowe Tropy Żbików 2017” zapoznał się
z niniejszym regulaminem i zaakceptował jego treść. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany:

przebiegu trasy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (brak śniegu),

miejsca startu i mety.

odwołania zawodów w sytuacjach szczególnych.

 

redressing tickler wyled farcify pozyczka online 24h isophotal grislier undergrove
anabata Amorphophallus Cumbola micraesthete pozyczki dla zadluzonych na dowod taeniosome Astronautarum inconsumptible
palladammin Orrville musit pwt. porzyczki online diamyl parathyroidectomize Noelle
petulant McCauley dossman nonharmoniousness pozyczka w 15 min gregory-powder brachiofaciolingual infrustrably