Główny sponsor zawodów:

Termin i miejsce: Komańcza 05.08.2017 

1. Dystanse
1.1. Hobby – od 10 do 30 kilometrów
1.2. Mega – od 30 do 60 kilometrów

2. Maraton zostanie przeprowadzony na trasach wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje. Mapy poszczególnych edycji będą udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej.
3. Program zawodów:
3.1. 9:00 – 10:30 biuro zawodów
3.2. 11:00 start dystansów Mega
3.3. 11:30 start dystansu Hobby
3.4. 11:40 start wyścigu dzieci i młodzieży
3.5. 13:00 dekoracja dzieci i młodzieży
3.6. 15:00 dekoracja dystansu Hobby i Mega
4. Zawodnicy dokonują wyboru dystansu w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym przed dokonaniem płatności.
5. Zmiana dystansu po starcie Maratonu będzie karana dyskwalifikacją.
6. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
7. Na trasie Maratonu będą znajdowały się bufety.
8. Trasa Maratonu zamykana jest o godzinie 17:00. Po tym czasie zawodnicy nie będą klasyfikowani.
9. Każda trasa zostanie zamknięta przez pojazd motorowy.
10. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę Mega, Hobby maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
11. W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:
11.1. oznakowaną trasę,
11.2. zabezpieczenie medyczne,
11.3. prawo do korzystania z bufetów na trasie,
11.4. posiłek regeneracyjny po maratonie,
11.5. możliwość umycia roweru,
11.6. nagrody i puchary lub medale dla zwycięzców,
11.7. elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów,

KATEGORIE WIEKOWE
1. Dystans Hobby:
1.1. HK0 Kobiety od 13 do 15 lat
1.2. HK1 Kobiety od 16 do 18 lat
1.3. HK2 Kobiety od 19 do 29 lat
1.4. HK3 Kobiety od 30 do 39 lat
1.5. HK4 Kobiety od 40 do 49 lat
1.6. HK5 Kobiety od 50 lat
1.7. HM1 Mężczyźni od 13 do 15 lat
1.8. HM2 Mężczyźni od 16 do 18 lat
1.9. HM3 Mężczyźni od 19 do 39 lat
1.10. HM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
1.11. HM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
1.12. HM6 Mężczyźni od 60 lat
2. dystans Mega:
2.1. MK1 Kobiety od 15 do 18 lat
2.2. MK2 Kobiety od 19 do 29 lat
2.3. MK3 Kobiety od 30 do 39 lat
2.4. MK4 Kobiety od 40 lat
2.5. MM1 Mężczyźni od 15 do 18 lat
2.6. MM2 Mężczyźni od 19 do 29 lat
2.7. MM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
2.8. MM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
2.9. MM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
2.10. MM6 Mężczyźni od 60 lat